Projekty

Wykonujemy projekty wykonawcze i odtworzeniowe:

  • instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych
  • instalacji gazowych
  • instalacji zimnej i ciepłej wody
  • instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Kosztorysy:

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kosztorysy ofertowe dla wszystkich technologii i materiałów dostepnych na rynku polskim

Doradztwo:

Dzięki długiemu istnieniu na rynku, nasza kadra projektantów nabyła dużego doświadczenia.

Służymy pomocą przy:

  • wyborze rozwiązań technicznych dla poszczególnych instalacji, spełniających wymogi techniczne i ekonomiczne
  • doborze urządzeń i materiałów dostosowanych do standardów wyposażenia obiektu
  • opracowujemy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla w/w projektów